BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Bevezető iskolai gyakorlat
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 1 háromfokozatú tanári mm1c8ig6t 6 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Elemi matematika3G-t (mm1c2em5t)
Megjegyzések
  • A tantárgy oktatásának módja: Kétszer 2 óra bevezető előadás az egyetemen, ahol a látogatásra felkészítés, a hospitálás szempontjai és céljai szerepelnek. Ezután 10 héten át heti két órában választott iskolában látogatás, óramegfigyelés és 3 óra önálló megtartása. A gyakorlatot szabadon az iskolával történt megállapodás szerint végezhetik, egyedül az első kétszer két óra közös előadás időpontja és helyszíne rögzített.
  • Követelmény: Eredményes részvétel az iskolai órákon, 20 órányi igazolt iskolalátogatás, a 3 óra megtartása és egy záródolgozat elkészítése a tapasztalatokról. Minden tudnivaló megtalálható a mathdid.elte.hu honlapon.
  • Pótlási lehetőség: Javítási lehetőség a vizsgaidőszakban.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Algebra1, Analízis1,2, Geometria1,2, Valószínűségszámítás, Véges matematika.
A tantárgy célkitűzése
A Bevezető iskolai gyakorlat célja, hogy a tanári szakirányt választó hallgatók iskolaközelbe kerüljenek, megismerjék egy iskola életét, problémáit, órát látogassanak és maguk is tartsanak, és ezzel tapasztalatot szerezzenek a választott szakirányt és a későbbi mesterképzési tanulmányokat illetően.
Irodalom
  • Magyar matematika tankönyvsorozatok, feladatgyűjtemények.
Tematika
Két alkalommal kétórás előadás, amelyben a hallgatók eligazítást kapnak a teendőikről, mire kell figyelniük és milyen elvárásokat kell teljesíteniük. Ezután heti két órában hospitálás, majd három óra önálló megtartása, ezek értékelése a szaktanárral közösen.