BSc Matematika alapszak
Tantervi háló
2013.

BSc Matematika Alapszak — Tantervi háló
Milyen adatok szerepelnek a hálóban?

A cellákban a megfelelő tárgy óraszáma szerepel előadás+gyakorlat bontásban, melyre kattintva részletes információ olvasható az alábbiakról: tematika és irodalom, a számonkérés rendje, kreditértékek, előfeltételek, tantárgyfelelősök. Az alábbi tantervi háló Excel-táblázatban is letölthető, amely tartalmazza a tantárgykódokat és az előfeltételeket is.

Az elsőéves tárgyak egy része két változatban fut, jelük n (normál) és i (intenzív), de véges matematikából van h (haladó) változat is. Ezek adminisztratív szempontból ekvivalens, párhuzamosan tartott előadások és gyakorlatok, melyek szabadon választhatók és szabadon átjárhatók. Csak az anyag tárgyalásának mélységében és sebességében különböznek.

Mely tárgyak kötelezők?
 • Fehér cella: kötelező tárgy.
 • Sárga cella: kötelezően választható tárgy (bizonyos összkreditszámnyit el kell végezni ezekből).
 • Zöld cella: ajánlott tárgy (a szabad kreditek terhére végezhetők).
Mit jelent az, hogy előfeltétel?
 • Az X tárgy erős előfeltétele az Y tárgynak, ha X-et (már korábban) el kell végezni ahhoz, hogy Y-ból meg lehessen kezdeni a tanulmányokat (azaz hogy Y-t fel lehessen venni a félév elején).
 • Az X tárgy gyenge előfeltétele az Y tárgynak, ha X-ből (nem elégtelen) jegyet kell szerezni ahhoz, hogy Y-ból jegyet lehessen kapni (de az előfeltétel megszerzése történhet ugyanabban a félévben is, azaz X és Y végezhető párhuzamosan). Például minden kollokviumnak gyenge előfeltétele a tárgyhoz tartozó gyakorlat: csak az vizsgázhat, akinek már megvan a gyakorlati jegye.
Hol találhatok további információkat?
Közös képzés 1. félév 2. félév
óraszám
ea/gy
változatok kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
változatok kredit
ea/gy
Matematika kritériumtárgybm 0 + 2 0
Elemi matematika1 0 + 2 n i 0 + 3
Analízis1,2ak 3 + 4 3 + 5 3 + 3 3 + 4
Kalkulus1,2ak 2 + 4 2 + 4 2 + 2 2 + 2
Kalkulus számítógéppel1,2ksz 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2
Az analízis megalapozásaak 3 + 2 3 + 2
Algebra1,2 2 + 2 n i 2 + 3 2 + 2 n i 2 + 3
Számelmélet 2 + 2 n i 2 + 3
Geometria1 3 + 2 n i 3 + 3
Véges matematika1,2 2 + 2 n h i 2 + 3 2 + 2 n h i 2 + 3
Bevezetés az informatikábabi 0 + 2 0 + 2
Programozási alapismeretek 2 + 2 2 + 3
Matematikai szakszövegek írása 1 + 1 0 + 3
TDK előkészítő1,2 0 + 2 0 + 3 0 + 2 0 + 3
Követelmények

Kötelező: 11/12 tárgy, 54 kredit.

Megjegyzések

bm) Az első féléves Matematika Kritériumtárgy elvégzése az év elején írt sikeres dolgozattal kiváltható.

ak) Kötelezően választani kell az alábbi két, adminisztratíve egyenrangú tárgyhalmaz között:

 • {Analízis1, Analízis2} együtt;
 • {Kalkulus1, Kalkulus2, Az analízis megalapozása} együtt.

ksz) A Kalkulus számítógéppel tárgy a Kalkulus tárgyat egészíti ki.

bi) Az első féléves Bevezetés az informatikába tárgy a középiskolai hiánypótlást szolgálja, anyagára minden más informatikai tárgy támaszkodik.

Matematikus szakirány 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
Analízis3,4 4 + 3 4 + 4 4 + 2 4 + 3
Algebra3,4 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Számelmélet2 2 + 0 2 + 0
Geometria2,3 2 + 2 2 + 3 3 + 2 3 + 3
Bevezetés a differenciálgeometriába 2 + 2 2 + 3
Sokaságok differenciálgeometriája 2 + 2 2 + 3
Bevezetés a topológiába 2 + 2 2 + 3
Algebrai topológia 2 + 2 2 + 3
Halmazelmélet 2 + 0 2 + 0
Matematikai logika 2 + 2 2 + 3
Valószínűségszámítás1,2vm 2 + 2 2 + 3 3 + 2 3 + 2
Matematikai statisztika 2 + 2 2 + 3
Differenciálegyenletek 2 + 2 2 + 3
Parciális differenciálegyenletek 2 + 2 2 + 3
Funkcionálanalízis1,2 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Függvénysorok 2 + 0 2 + 0
Komplex függvénytan 2 + 2 2 + 3
Komplex függvénytan, kiegészítésk 1 + 0 1 + 0
Fourier-integrál 2 + 2 2 + 3
Operációkutatás1,2 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Numerikus analízis 2 + 2 2 + 3
Számítástudomány 2 + 2 2 + 3
Programozási nyelv (JAVA, C++)p 2 + 2 2 + 3 2 + 2 5
Szimbolikus matematikai programcsomagoksp 0 + 2 0 + 2
Az alk. anal. számítógépes módszerei1np 0 + 1 0 + 1
Tárgyak száma összesen: 6 4 6 3
1 4 0 2
1 0 1 4
Óraszám és kreditszám összesen: 14 + 13 33 11 + 6 20 13 + 12 30 6 + 4 12
0 + 2 2 8 + 6 17 0 0 4 + 4 10
2 + 2 5 0 0 1 + 0 1 6 + 7 16
Követelmények

A hat féléves képzés során 180 kreditet kell teljesíteni az alábbi bontásban:

 • Kötelező: 149 kredit. Ebből az elsőéves közös képzés 54 kredit, a többi a fenti táblázatban szerepel: 19 tárgy, 44+35=79 óra, 95 kredit.
 • Kötelezően választható: 12 kredit. Ezeket a táblázat sárgával jelölt tárgyaiból kell megszerezni.
 • Szakdolgozat: 10 kredit.
 • Szabadon választható: 9 kredit.
Megjegyzések

k) A Komplex függvénytan, kiegészítés tárgy a Komplex függvénytannal párhuzamosan folyik, annak ajánlott kiegészítése.

vm) A matematikus és alkalmazott matematikus hallgatók választhatnak, hogy a fenti matematikus hálóban szereplő 3+2 órás Valószínűségszámítás2 tárgyat, vagy az alábbi alkalmazott matematikus hálóban található, 2+2 óraszámú Valószínűségszámítás2 tárgyat hallgatják. A 3+2 órás tárgyat azoknak ajánljuk, akik jobban el szeretnének mélyedni a témában.

Alkalmazott matematikus szakirány 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
Algebra3 2 + 2 2 + 3
Analízis3,4,5 4 + 3 4 + 4 2 + 2 2 + 3 2 + 0 2 + 0
Differenciálgeometria 2 + 2 2 + 3
A matematika alapjai 2 + 2
2 + 3
Algoritmusok tervezése és elemzése1,2kv 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Valószínűségszámítás1,2vm 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Matematikai statisztika 2 + 2 2 + 3
Differenciálegyenletek 2 + 2 2 + 3
Parciális differenciálegyenletek 2 + 2 2 + 3
Funkcionálanalízis 2 + 2 2 + 3
Komplex függvénytan 2 + 2 2 + 3
Operációkutatás1,2 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Numerikus analízis1,2,3 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Számítástudomány 2 + 2 2 + 3
Programozási nyelv (JAVA, C++)kv, p 2 + 2 2 + 3 2 + 2 5
Szimbolikus matematikai programcsomagoksp 0 + 2 0 + 2
Numerikus mat. programcsomagok (Matlab) 0 + 1 0 + 1
CAD tanfolyam 0 + 2 0 + 3
Az alk. anal. számítógépes módszerei1,2np 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 2
Alk. modul: Programozásam 2 + 2 5
Alk. modul: Geometriai transzformációk és alkalmazásaikam 2 + 2 2 + 3
Alk. modul: Diszkrét és folytonos optimalizálásam 2 + 2 2 + 3
Alk. modul: Valószínűségszámítási modellekam 0 + 3
0 + 5
Tárgyak száma összesen: 5 5 6 3
3 4 3 3
Óraszám és kreditszám összesen: 10 + 11 25 8 + 9 21 12 + 12 30 6 + 6 15
4 + 6 13 6 + 7 16 4 + 3 9 4 + 7 15
Követelmények

A hat féléves képzés során 180 kreditet kell teljesíteni az alábbi bontásban:

 • Kötelező: 145 kredit. Ebből az elsőéves közös képzés 54 kredit, a többi a fenti táblázatban szerepel: 19 tárgy, 36+38=74 óra, 91 kredit.
 • Kötelezően választható: 15 kredit. Ezeket a táblázat sárgával jelölt tárgyaiból kell megszerezni.
 • Szakdolgozat: 10 kredit.
 • Szabadon választható: 10 kredit.

Különösen ajánlott a szakdolgozat elkészítését egy gyakorlathoz kapcsolódó projekttel, akár számítógépes programkészítéssel összekapcsolni.

Az alkalmazott matematikus szakirány tárgyai sok esetben kiválthatók a matematikus szakirány megfelelő tárgyaival.

Megjegyzések

am) Az Alkalmazott modul tárgyak régebbi kódú változatai is beleszámíthatók a kötelezően választható kontingensbe.

kv) Akik 2012 szeptemberében, vagy azelőtt kezdték meg tanulmányaikat Matematika BSc alapszakon, azok a Programozási nyelv (C++) és az Algoritmusok tervezése és elemzése2 tárgyak közül bármelyiket elegendő, ha elvégzik, és ha mindkettőt elvégzik, akkor az egyik számít be a kötelezően választható kreditek közé (a másik a kötelezőkbe).

Tanári major szakirány 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
Analízis3,4 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
Algebra3 2 + 2 2 + 2
Geometria2,3,4 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
A matematika alapjai 0 + 2 0 + 2
Valószínűségszámítás 3 + 2 3 + 2
Numerikus analízis 0 + 2 0 + 2
Elemi matematika2,3 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2
Bevezető iskolai gyakorlat 0 + 2 0 + 1
Szimbolikus matematikai programcsomagoksp 0 + 2 0 + 2
Matematika és médiamm 0 + 2 0 + 2
Kötelező tárgyak száma összesen: 3 3 3 3
Óraszám és kreditszám összesen: 6 + 6 12 4 + 6 10 5 + 6 11 0 + 6 5
Követelmények

Ez a képzés 2013 szeptemberében indult utoljára, felmenő rendszerben felváltja az osztatlan matematikatanári szak képzése. A hat féléves képzés során 180 kreditet kell teljesíteni az alábbi bontásban:

 • Kötelező: 92 kredit. Ebből az elsőéves közös képzés 54 kredit, a többi a fenti táblázatban szerepel: 11 tárgy, 15+22=37 óra, valamint a bevezető iskolai gyakorlat, összesen 38 kredit.
 • Természettudományos szabadon választható tárgyak: 8 kredit.
 • Szakdolgozat: 10 kredit.
 • Szabadon választható: 10 kredit.
 • A minor szakirány 50 kredit.
 • A Pedagógia és Pszichológia Kar tárgyai összesen 10 kredit.

A Matematika BSc oktatási bizottsága ítéli meg, hogy mi számítható be természettudományos szabad kreditnek. A kreditérték az adott szakon érvényes kreditérték, kivéve a speciálelőadásokat, szemináriumokat, ahol a kreditérték a heti óraszám. Minden tárgyat ötfokozatú értékeléssel kell teljesíteni.

A tanári szakirány matematikai tárgyai sok esetben kiválthatók a matematikus, illetve az alkalmazott matematikus szakirány megfelelő tárgyaival.

Természettudományos szabad kreditek
Kiemelten ajánlott:
 • A Matematika BSc-ben tanári szakirányosoknak meghirdetett speciálelőadások, feladatmegoldó szemináriumok. Ezek jól kiegészítik a kötelező tárgyakat, szélesítik a látókört, illetve segítik a feladatmegoldó készséget.
 • A hálóban zöld színnel jelzett informatikai tárgyak.
További lehetőségek:
 • A másik három szakirány utolsó két félévében szereplő szakmai tárgyak.
 • Az ELTE TTK-s (BSc vagy MSc) szakok tetszőleges órái, kivéve a matematikai, társadalomtudományi, pedagógiai, pszichológiai, oktatástechnikai, nyelvi, testnevelési órákat. (Különböző szakokon felvett, de egymás anyagát lényegében tartalmazó tárgyak közül csak az egyik vehető figyelembe. A minor szak kötelező órái sem számíthatók be.)
 • Természettudomány-történeti tárgy, de ilyenből összesen legfeljebb 2 kredit fogadható el.
 • Műszaki egyetemeken vagy főiskolákon szerzett kreditek.
Tanári minor szakirány 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
Matematika kritériumtárgybm 0 + 2 0
Elemi matematika1,2 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2
Kalkulus1,2ak 2 + 4 2 + 4 2 + 2 2 + 2
Kalkulus számítógéppel1,2ksz 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2
Az analízis megalapozásaak 3 + 2 3 + 2
Algebra1,2 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Számelmélet 2 + 2 2 + 3
Geometria1 3 + 2 3 + 3
Véges matematika1,2 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Bevezetés az informatikábabi 0 + 2 0 + 2
Matematikai szakszövegek írása 1 + 1 3
Kötelező tárgyak száma összesen: 2 3 3 3
Óraszám és kreditszám összesen: 4 + 6 11 7 + 6 14 4 + 6 12 5 + 6 13
Követelmények

Ez a képzés 2013 szeptemberében indult utoljára, felmenő rendszerben felváltja az osztatlan matematikatanári szak képzése.

Kötelező: 50 kredit. Az elsőéves közös képzés tárgyait kell elvégezni (a javasolt háló szerint két év alatt) azzal a különbséggel, hogy a Programozási alapismeretek helyett az Elemi matematika2 szerepel. Az Elemi matematika1 tárgyat a matematika minor szakirányosoknak az mm1c2em1m kódon kell felvenniük, értéke 2 kredit.

Tantárgyváltozatok

Az elsőéves BSc-képzés tárgyait több változatban hirdetjük meg. Ha Önnek középiskolában kiválóan ment a matematika, esetleg versenyeredményei is vannak, akkor a fenti tárgyak egy részének felveheti az intenzív változatát is, illetve megpróbálkozhat a Kalkulus és Az analízis megalapozása helyett az Analízis elvégzésével.

Matematikai elemző szakirány 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
óraszám
ea/gy
kredit
ea/gy
Kalkulus3, Fejezetek az analízisből 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Algebra3 2 + 2 2 + 3
A lineáris algebra alkalmazásai 2 + 2 2 + 3
Algebrai kódelmélet 2 + 0 2 + 0
Alkalmazott geometria 2 + 2 2 + 3
Számítógépes geometria 0 + 2 0 + 2
Gráfok és algoritmusok elmélete 2 + 3
Valószínűségszámítás 2 + 2 2 + 3
Leíró és matematikai statisztika 3 + 2 3 + 3
Idősorok és többdimenziós statisztika 2 + 2 2 + 3
A matematikai statisztika számítógépes módszerei 0 + 2 0 + 2
Differenciálegyenletek 2 + 2 2 + 3
Parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik 2 + 2 2 + 3
Dinamikus rendszerek 2 + 0 2 + 0
Operációkutatás 2 + 2 2 + 3
Optimalizálási gyakorlat 0 + 2 0 + 3
Programozási nyelv (JAVA, C++)p 2 + 2 2 + 3 2 + 2 5
Szimbolikus matematikai programcsomagoksp 0 + 2 0 + 2
Alkalmazott analízis1,2na 2 + 2 2 + 3 2 + 2 2 + 3
Az alk. anal. számítógépes módszerei1,2np 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 2
Adatvédelem 2 + 0 2 + 0
Adatbázisok használata 2 + 2 2 + 3
Adatbányászat 2 + 2 2 + 3
Diszkrét modellezés 0 + 2 0 + 3
Folytonos modellezés 0 + 2 0 + 3
Döntésanalízis 2 + 0 2 + 0
Játékelmélet 2 + 0 2 + 0
Készletgazdálkodás 2 + 0 2 + 0
Ütemezéselmélet 2 + 0 2 + 0
Piacok elemzése 2 + 0 2 + 0
Pénzügyek menedzselése 2 + 2 2 + 3
Mikrogazdaságtan 2 + 0 2 + 0
Makrogazdaságtan 2 + 0 2 + 0
Vállalati pénzügyek 2 + 2 2 + 3
Matematika és médiamm 0 + 2 0 + 2
Tárgyak száma összesen: 5 5 6 2
6 4 4 7
Óraszám és kreditszám összesen: 8 + 10 22 7 + 9 20 8 + 11 25 2 + 4 8
12 + 6 21 8 + 6 17 8 + 2 11 8 + 8 17
Követelmények

A hat féléves képzés során 180 kreditet kell teljesíteni az alábbi bontásban:

 • Kötelező: 129 kredit. Ebből az elsőéves közös képzés 54 kredit, a többi a fenti táblázatban szerepel: 18 tárgy, 25+34=59 óra, 75 kredit.
 • Kötelezően választható: 20 kredit. Ezeket a táblázat sárgával jelölt tárgyaiból kell megszerezni.
 • Szakdolgozat: 10 kredit.
 • Szabadon választható: 21 kredit. Ha valaki a matematika egy alkalmazásából (például közgazdaságtan, meteorológia) több mint 21 kreditnyi órát szeretne máshol fölvenni, akkor kérelmezheti a fenti 20-kredites kritérium enyhítését.

Az elemző szakirány matematikai tárgyai sok esetben kiválthatók a másik három szakirány megfelelő tárgyaival.

Megjegyzések

p) A Programozási nyelv a matematikus, az alkalmazott matematikus és az elemző szakirányokon közös.

sp) A Szimbolikus matematikai programcsomagok matematikusoknak és alkalmazott matematikusoknak fizikailag azonos, és ugyancsak azonos a tanári és az elemző szakirányon. E tárgyak egymást kölcsönösen kiváltják. A téma iránt különösen érdeklődőknek a matematikus/alkalmazott matematikus hálóban szereplő tárgyat ajánljuk.

np) Az Alkalmazott analízis számítógépes módszerei1,2 az alkalmazott matematikus és az elemző szakirányokon közös, az első háromfokozatú értékeléssel, a második gyakorlati jeggyel zárul, számítógépes laborban tartjuk. A matematikus szakirányon is ajánlott a tárgy első féléve, itt a 6. félévben célszerű felvenni, mert ajánlott előfeltétele a matematikus Numerikus Analízis előadás.

mm) A Matematika és média tárgy közös a tanári és az elemző szakirányon.

További ajánlott informatikai tárgyak

Az Informatika Karon oktatott alábbi témák megismerése hasznos kiegészítése lehet a matematikai tanulmányoknak. A megfelelő tárgyak a szabad kreditek terhére elvégezhetők.

 • Adatbázisok.
 • Objektumelvű alkalmazásokok fejlesztése.
 • Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése (Linux, C++, QT; Windows: C#).
 • Web-es alkalmazások fejlesztése.