BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Bevezetés az informatikába
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy közös im1c2in1 1 ajánlott
tanári minor im1c2in1 3 ajánlott
Megjegyzések
 • A tantárgy oktatásának módja: Heti két óra gyakorlat számítógépes laborban. A félév során három alkalommal összevont gyakorlat.
 • Követelmény: Minden tantárggyal kapcsolatos információ itt olvasható: http://matinf.elte.hu/
  • Részvétel az órákon, hiányzás csak a TVSZ szerinti mértékben megengedett (a félév feszített tempója miatt ezt igen szigorúan vesszük)!
  • Két darab (minimum 2-es) gépes zárthelyi az alkalmazói programok anyagából. Ha mindkettő elégtelen, akkor gyakorlati jegy már csak utóvizsgán szerezhető (az egyéb feltételek teljesülése esetén).
  • A gyakorlatvezető által kiadott kötelező feladatok határidőre történő megoldása és leadása (tömörítve, elektronikus levélben).
 • Pótlási lehetőség: A két zh közül az egyik pótolható vagy javítható.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Alapszintű számítógépes felhasználói ismeretek.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy a középiskolai hiánypótlást szolgálja, anyagára minden más informatikai tárgy támaszkodik.
Irodalom
  Ajánlott:
  • Reményi Zoltán, Siegler Gábor, Szalayné Tahy Zsuzsa: Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2006.
  • Heinz Peter Reidmacker: Excel közgazdászoknak. Aula Kiadó, 2000.
  • Lévayné Lakner Mária, Baksa-Haskó Gabriella: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban. Computerbooks Kiadó, Budapest 2006.
  Tematika
  • A közoktatásban használt alkalmazói rendszerek áttekintése, alkalmazási lehetőségeinek kialakítása.
  • Az igényes szöveges dokumentummal kapcsolatos elvárások. A szövegszerkesztés technikái és gyakorlata.
  • Prezentáció alkalmazása, felhasználási lehetőségei. Bemutatók készítése a gyakorlatban.
  • Különböző típusú adatok feldolgozása, kiértékelése, ábrázolása, a közöttük lévő összefüggések feltárása, problémamegoldás táblázatkezelővel. Gyakorlati feladatok megoldása táblázatkezelővel.