BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Játékelmélet
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium elemző mm1c1je5e 5 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Szükséges előismeretek
Lineáris algebra, véges matematika, operációkutatás.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja a játékelmélet alapvető fogalmainak a bevezetése, mátrix és bimátrix játékok numerikus megoldási módszereinek a bemutatása.
Irodalom
  Ajánlott:
  • Szidarovszky F.: Játékelméleti algoritmusok (15. fejezet).
  • Iványi A. (szerk.): Informatikai Algoritmusok I. Eötvös Kiadó, 2004.
  Tematika
  • Példák mátrixjátékokra. Játékelmélet alapfogalmai. Neumann-tétel. Mátrix játékok megoldása. Nem kooperatív, többszemélyes, folytonos játékok. Nash-equilibrium.
  • Bimátrix játékok. Gazdasági modellek, amelyek bimátrix játékokra vezetnek. Bimátrix játékok megoldása. Véges konkáv játékok. Véges konkáv játékok megoldása.