BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Elemi matematika3
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy tanári mm1c2em5t 5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Geometria2E-t (mm1c1ge3t)
Gyenge:
Megjegyzések
 • Követelmény: Egy beadandó munka, a kitűzött feladatok megoldása, valamint két zárthelyi dolgozat. A beadandó munka egy KöMaL vagy versenyfeladat részletes kidolgozása.
 • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Kombinatorika, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, elemi geometria szintetikusan és analitikusan. Az előfeltételeken túlmenően ajánlott a Véges matematika2, Algebra1, Analízis2 elvégzése is.
A tantárgy célkitűzése
A magyarországi feladatorientált matematikatanítási tradíciónak megfelelően az általános és középiskolai matematika tananyag jelentősebb témaköreinek prototípus (a probléma-megoldási folyamatok indító, kidolgozási és elmélyítő) feladatait, jellegzetes megoldásait és a különböző megoldási módok összehasonlítását dolgozzuk fel. A problémamegoldások során a középiskolában és az egyetemen szerzett ismeretek reflektált alkalmazására, ezen belül kiemelten a különböző elemi és nem elemi megoldások összehasonlítása kerül sor. Adott feladat lehetséges variációi közül a hagyományosan is gyakran alkalmazott általánosítás mellett további variációk készítése is szerepel.
Irodalom
 • Középiskolás tankönyvek és feladatgyűjtemények.
 • Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Konsept-H Kiadó, 2003.
 • Készüljünk az érettségire emelt szinten. Matematika feladatgyűjtemény Műszaki Kiadó, 2005.
 • A honlapon kitűzött feladatsorok.
 • Hajós, Surányi, Neukomm: Matematikai Versenytételek I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1955-56.
 • Surányi János: Matematikai Versenytételek III. Tankönyvkiadó, 1991.
 • Surányi János: Matematikai Versenytételek IV. Typotex, 1998.
 • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
 • Pólya György: A problémamegoldás iskolája.
 • Nemetz, Wintsche: Valószínűségszámítás és statisztika. Polygon Szeged, 1999.
 • Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből. Typotex, 2006.
Tematika
Kombinatorika, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, valamint elemi geometria (szintetikus és analitikus) feladatok megoldása.