BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Mikrogazdaságtan
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium elemző mm1c1mi3e 3 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
A tantárgy célkitűzése
A tárgy része azon tárgyak sorozatának, amelyek célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekhez juttassa, amelyekre a BSc diploma megszerzése után, vállalatoknál végzett munkájuk során fel tudnak használni. Ezen belül a jelen tárgy alapvető közgazdasági ismereteket nyújt.
Irodalom
  • Hal R. Varian: Microeconomic Analysis. 3. kiadás, Norton, 1992, New York.
  • Hal R. Varian: Mikrogazdaságtan. Aula Kiadó.
Tematika
Kereslet és kínálat; technológia, termelési függvény, Cobb-Douglas és Leontief technológia, TRS; a profit maximalizálása, a profitmaximalizálás gyenge axiómája első- és másodrendű optimalitási feltételek; a költség minimalizálása; a profitfüggvény, Hotelling lemma, LeChatelier elv; költségfüggvények; profit és költség viszonya; fogyasztói preferencia, hasznossági függvény, a hasznosság maximalizálása, Marshall és Hicks keresleti függvénye, Roy azonosság; fogyasztói magatartás és kereslet, Engel görbe, Slutsky egyenlet; a versengő piac, a különböző adók hatása.