BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Adatbányászat
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
elemző mm1c1ab6e
mm1c2ab6e
6 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Algebra2E (mm1c1al2)
Erős:
Véges matematika2E (mm1c1vm2)
Erős:
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Megjegyzések
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Lineáris algebra, elemi számelmélet, elemi gráfelmélet.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja az adatbányászat modern alapjainak felépítése
Irodalom
  • Han, Kamber: Adatbányászat.
Tematika
  • Adatok előfeldolgozása, transzponálása, tisztítása, redukálása, tömörítése, zajszűrése, dimenzió-csökkentése. A dimenziócsökkentés módszerei és összehasonlításuk. Adattárházak, kezelésük. Az OLAP technológia. Az asszociációs szabályok bányászata. Gyakori halmazok tulajdonságai. Az apriori algoritmus és változatai. Hierarchikus asszociációs szabályok.
  • Gyakori szekvenciák kinyerése. Klaszterezés: k-means és k-medoid. A CLARANS, BIRCH, DBSCAN algoritmusok és összehasonlításuk. Többdimenziós klaszterezés.