BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Szimbolikus matematikai programcsomagok
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy tanári mm1c2sp3t 3 ajánlott
elemző mm1c2sp3e 3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Megjegyzések
 • Azonos a tanári és az elemző szakirányon. A téma iránt különösen érdeklődőknek a matematikus/alkalmazott matematikus hálóban szereplő megfelelő tárgyat ajánljuk.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
A programozás alapjai.
A tantárgy célkitűzése
Az alapvető szimbolikus matematikai programcsomagok áttekintése, a legfontosabb ismeretek megszerzése a programcsomagokat segédeszközként használók számára.
Irodalom
 • A. Iványi (szerk.): Informatikai algoritmusok 1. Komputeralgebra fejezet, ELTE Eötvös Kiadó, 2004.
 • A. Heck: Introduction to Maple. Springer, 3. kiadás, 2003.
Tematika
 • Szimbolikus programozási nyelvek, fajtáik. Gyakorlati bevezetés: szimbolikus és numerikus számítások, Maple, Sage.
 • Maple:
 • Használat, formulák, matematikai műveletek. Adatábrázolás és alapvető algoritmusok.
 • Struktúrája: kifejezések, átalakítási szabályok, definíciók, minták, eljárások, input és output.
 • Számok, matematikai függvények, polinomok és racionális függvények, egyenletek megoldása. Numerikus és szimbolikus műveletek adatokkal és függvényekkel.
 • Programnyelv: nyelvi elemek, vezérlési struktúrák, adattípusok, típustesztelés, tömbök és táblázatok, operátorok, belső ábrázolás.
 • Rajzolás, 2 és 3 dimenzióban, grafika, animáció.
 • Könyvtárak.
 • Sage:
 • Az interaktív shell.
 • Nyelvi bemutató: értékadás, aritmetika, függvények, algebra és kalkulus alapjai, rajzolás.
 • Programozás: Python/Sage szkriptek, kódfordítás, adattípusok, listák, tömbök, sorozatok, halmazok, iterátorok, vezérlési utasítások.
 • Interfészek: PARI, GAP, Singular, Maxima.