BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Matematika és média
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy tanári mm1c2mm6t 6 ajánlott
elemző mm1c2mm6e 6 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Megjegyzések
 • A tantárgy oktatásának módja: Szemináriumi forma, hagyományos és elektronikus médiumok használatával.
 • Követelmény: Az aktuális tudnivalók megtalálhatók a mathdid.elte.hu honlapon.
  • Interjú készítése adott kritériumok alapján.
  • Matematikai ismeretterjesztő cikkek írása (hagyományos, illetve elektronikus formában).
  • Kutatás (források keresése, használata, értékelése).
 • Pótlási lehetőség: Egyedi esetekben, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés szerint.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Lineáris algebra (sajátérték, sajátvektor), véges matematika (elemi gráfelmélet), klasszikus valószínűségi mező, valószínűségi változó. Ajánlott az Algebra1,2, a Számelmélet1, a Véges matematika1, és a Valószínűségszámítás előzetes hallgatása.
A tantárgy célkitűzése
 • A matematika és a média kapcsolatának gyakorlatorientált vizsgálata mindkét irányból.
 • Tanári szakirány számára a matematika médiában való megjelenésének oktatási és pedagógiai vonatkozásai.
Irodalom
 • A matematikát népszerűsítő és tudományos folyóiratban megjelent cikkek magyar és idegen nyelven, valamint médiaoktatással és médiapolitikával foglalkozó cikkek.
Tematika
Matematikai tartalmak feldolgozása konkrét példákon keresztül. Médiumok vizsgálata és összehasonlítása főleg a matematikai tartalmak megjelenítése szemszögéből.