BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Funkcionálanalízis2
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus mm1c1fa6m
mm1c2fa6m
6 ajánlott
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Megjegyzések
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Analízis 3 félév, Lebesgue-integrál fogalma, bevezető funkcionálanalízis.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy a lineáris funkcionálanalízis néhány nevezetes témakörét dolgozza fel.
Irodalom
  • Riesz, Szőkefalvi-Nagy: Funkcionálanalízis. Egyetemi tankönyv.
  • Losonczi László: Funkcionálanalízis I. Egyetemi jegyzet.
Tematika
Banach-Alaoglu tétel. Daniel-Stone tétel. Stone-Weierstrass-tétel. Gelfand elmélete, a Banach algebrák reprezentációelmélete.