BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Programozási alapismeretek
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 összevont közös im1c1pn2
im1c2pn2
2 kötelező
Szükséges előismeretek
Bevezető informatika.
Irodalom
  • Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás. Programozási bevezető.
  • Szlávi Péter, Zsakó László: Módszeres programozás. Programozási tételek.
  • Szlávi Péter, Temesvári Tibor, Zsakó László: A programkészítés technológiája.
Ajánlott:
Tematika
  • Problémamegoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései. Mi a programozás, a programkészítés folyamata. A feladat és a program. Programkészítési elvek. Algoritmikus struktúrák és adattípusok kialakulása – programozási modellek. Algoritmus-leíró eszközök.
  • Konstans, változó, típus fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok – ezek fogalma, használata.
  • Algoritmikus struktúrák. Elemi algoritmusok típusfeladatokra. Összegzés, eldöntés, keresés, számlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, rendezések.
  • Egy programozási nyelv alapvető elemei (értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, konstansok, változók, típusok definiálása).
  • A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás.