BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Diszkrét modellezés
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 3 gyak. jegy elemző mm1c2dm5e 5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Gyenge:
Megjegyzések
 • Követelmény: Témajavaslat elkészítése, modell leírása, adatgyűjtés, kísérletezés, kiértékelés, kiselőadás.
 • Pótlási lehetőség: A félév végi előadás egyszer pótolható.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
Gráfelméleti alapok, alapvető algoritmusok.
A tantárgy célkitűzése
A kurzus fő célja: problémák megoldása matematikai módszerekkel. A hallgatók 2-3-as csoportokban felvetnek valamilyen való életbeli problémát, melyet matematikailag modelleznek és megoldanak.
Tematika
  A modellezés lépései:
 • Témajavaslat (rövid leírás)
 • Első változat (a modell leírása, adatgyűjtés, kísérletezés)
 • Végleges változat ( teljes leírás, kiértékelés, előadás)
 • A kurzus során ennek segítésére átismételjük, vagy megtárgyaljuk az alábbi témákat:
 • Kruskal és Prim algoritmusa, legrövidebb útkeresések (Breadth-First-Search, Dijkstra algoritmusa), utazóügynök probléma, Branch-and-Bound algoritmus,
 • nagy számok becslése, faktoriálisok, binomiális együtthatók becslése, nagyságrendek,
 • polinomiális, exponenciális idők, P-NP problémák,
 • ütemezés, pakolások, hátizsákprobléma,
 • heurisztikus, mohó algoritmusok,
 • lineáris programozás, egészértékű programozás
 • Markov láncok