BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Piacok elemzése
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium elemző mm1c1pe3e 3 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Előadás
Erős:
Szükséges előismeretek
Táblázatkezelő programok (pl. excel), statisztikai programcsomagok, dinamikus rendszerek speciális programcsomagjainak ismerete.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy része azon tárgyak sorozatának, amelyek célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekhez juttassa, amelyekre a BSc diploma megszerzése után, vállalatoknál végzett munkájuk során fel tudnak használni. Ezen belül a jelen tárgy a piaci folyamatok elemzését tárgyalja statisztikai módszerek és dinamikus modellek segítségével. Az órák egy része számítógépes laborban folyik, mert a hallgatóknak számításokat is kell végezniük egyrészt azért, hogy az előadott anyagot át tudják ültetni a gyakorlatba, másrészt azért, hogy az ajánlott módszereket és modelleket illetően konkrét tapasztalatra tegyenek szert.
Irodalom
  • Esettanulmányok, programrendszer leírások.
Tematika
Aktuális, konkrét piacok (pl. nagybani élelmiszer, villamosenergia, búza és kukorica világpiaca) leírása, elemzése; árrugalmasságok, árrugalmasságokra épülő piaci modellek, árrugalmasságok számítása konkrét adatokon; dinamikus modellek, trajektóriák lineáris és nemlineáris esetben; attraktor Ljapunov exponens, fraktálok, káosz, a Ljapunov exponens és a fraktál dimenzió mérése számítógépen.