BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

A matematikai statisztika számítógépes módszerei
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy elemző mm1c2ms6e 6 köt. vál
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Megjegyzések
  • Követelmény: A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint számítógépes programot kell készíteni.
  • Pótlási lehetőség: A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
A tematikát kidolgozta:
Szükséges előismeretek
A tárgy a statisztika elemeinek ismeretét követeli meg.
A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja a matematikai statisztika számítógépes módszereinek megismertetése.
Tematika
  • A legfontosabb irodai (EXCEL) továbbá a nyitott kódú (R, Scilab, Octave stb) és a rendelkezésre álló licences programok (SPSS, SAS, MATLAB stb.) statisztikai elemzésre alkalmas részeinek megismertetése.
  • Programok elindítása, adatbeviteli módszerek, a programrészek lefuttatásának lehetőségei és az eredmények értelmezése, különös tekintettel a következő statisztikai területekre: leíró statisztikák, hipotézis vizsgálati eljárások, illeszkedés vizsgálat, függetlenség vizsgálat, szórás analízis, regresszió, spekrum vizsgálati eszközök, líneáris folyamat illesztés, főkomponens- és faktoranalízis, kanonikus korreláció, skálázás, osztályozás.
  • Kiegészítő témakörök: nemlineáris folyamat modellek illesztése, diszkrét többdimenziós adatok modellezése, korrespondancia analízis, változó válogatás.