BSc Matematika Alapszak
Tantárgyleírás
2013.

Operációkutatás1
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Szakirány Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 2 + 3 kollokvium +
gyak. jegy
matematikus mm1c1op3m
mm1c2op3m
3 kötelező
alk. mat. mm1c1op3a
mm1c2op3a
3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Gyakorlat
Erős:
Véges matematika2E (mm1c1vm2)
Erős:
Algebra2E (mm1c1al2)
Előadás
Gyenge:
a gyakorlat
Szükséges előismeretek
Lineáris algebra, véges matematika.
A tantárgy célkitűzése
Az operációkutatás főbb fogalmainak és módszereinek a bemutatása különös tekintettel a lineáris programozás alapjaira.
Irodalom
  • Frank András: Operációkutatás. Jegyzet.
Tematika
Legrövidebb utak, konzervatív súlyozás (Dijkstra és Ford algoritmusai). Kritikus út módszer. Hozzárendelési és szállítási feladat, Kuhn magyar módszere. Maximális folyam algoritmusok, megengedett áramok. Lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldása, Fourier-Motzkin módszer, bázis- és erős bázis megoldás, poliéderek előállítása. Farkas lemma, korlátossági tétel, dualitás tétel, optimalitási kritérium. Szimplex módszer. Teljesen unimoduláris mátrixok és alkalmazásaik a hálózati optimalizálásban.