BSc Matematika Alapszak
Tájékoztató
2013.

Matematika BSc 2006 → 2010:
átmenet és tantárgybeszámítás
Ez az oldal azoknak a hallgatóknak szól, akik 2009-ben, vagy az előtt kezdték meg tanulmányaikat az ELTE matematika BSc szakán, és át akarnak kerülni abba a kissé megváltozott képzésbe, amely 2010 őszén, felmenő rendszerben indult. Ez utóbbi képzést az alábbiakban új rendszerűnek nevezzük.
Adminisztratív teendők
Az új rendszerbe való átlépést a Tanulmányi Osztálynál kell kérelmezni. Ezek a kérvények kivételes esetektől eltekintve pozitív elbírálásban részesülnek, sőt ezt az átlépést maximálisan bátorítjuk azok esetében, akik nem tudnak diplomázni 2012 nyaráig, mert az új rendszert a hallgatók számára jobbnak tartjuk. A kérvény elfogadásától kezdve a hallgatónak az új rendszerben szereplő tárgyakat kell felvennie, és BSc-s tanulmányai végeztével az új rendszer szabályainak megfelelően számítja ki a Tanulmányi Osztály, hogy az abszolutórium követelményeinek eleget tett-e.
Az új rendszer tárgyait úgy lehet megkülönböztetni a 2006-2009-ben indult képzés tárgyaitól, hogy az előbbiek tantárgykódjában a negyedik karakter n betű (például mm1n2ge3t), az új rendszer esetében pedig c (például mm1c2ge3t). A régi és az új rendszerben egymásnak megfelelő tárgyak kódja általában csak ebben az egy betűben különbözik, de vannak kivételek. A pontos táblázat itt található. A régi rendszer tárgyai helyett (néhány keresztféléves és vizsgakurzustól eltekintve) felmenő rendszerben már csak az új rendszer tárgyait indítjuk a 2010/11-es tanévtől kezdődően.
Az új rendszerbe való átlépéskor a régi rendszerben elvégzett tárgyakat egy tantárgybeszámítási lap kitöltésével be kell számíttatni a megfelelő új tárgyakra. Például tegyük fel, hogy valaki elvégezte a matematikus szakirány Algebra3 gyakorlatát a régi rendszerben, vagyis az mm1n2al3m kódon, de a vizsgája, vagyis az mm1n1al3m elvégzése nem sikerült. Ha átlép az új rendszerbe, akkor az új Algebra3 tárgy vizsgáját le kell tennie az mm1c1al3m kódon. Ennek gyenge előfeltétele a gyakorlat, vagyis az mm1c2al3m kódú tárgy, de ezt nem kell (nem is szabad) még egyszer elvégeznie, hanem be kell számíttatnia a már elvégzett, mm1n2al3m kódú gyakorlatot. Ha valaki mégis a régi rendszerben akar maradni, az általában beszámíttathatja a c-s kódon elvégzett tárgyait fordított irányban is.
Az előző példát folytatva, amikor a hallgató végez, akkor az abszolutórium kiszámításakor a Tanulmányi Osztály ellenőrzi, hogy az általa már korábban, a régi rendszerben elvégzett, mm1n2bm1 kódú Bevezető matematika tárgyat beszámíttatta-e az új rendszerbeli, mm1c2bm1 kódú megfelelőjére.
Van néhány olyan tantárgy, ahol a régi rendszerhez képest jelentősebb változás történt. Az Elemi matematika1 mindenki számára kötelezővé vált, ezért az új rendszerbe való átlépés után ezt el kell végezni (de beszámítható a tanári szakirányon már elvégzett régi Elemi matematika1). Hasonlóképpen el kell végezni az új rendszer számítástechnikai tárgyait is, az itt érvényes beszámításokról az Informatika Kar megfelelő oktatói adnak tájékoztatást.
Analízis és Kalkulus
Az elsőéves analízis tantárgyak esetében a beszámítási szabályok a következők.
  • Aki még egyik analízis tárgyat sem végezte el sikeresen, annak mindenképp érdemes átkérnie magát az új rendszerbe.
  • Akinek csak a régi Analízis1 gyakorlata van meg, de a vizsgája nincs, az próbálkozhat az új rendszer az Analízis1 vizsgájával (de ha az alapszintű vagy keresztféléves régi Analízis1 is túl nehéznek bizonyult, akkor ezt nem tanácsoljuk). A másik lehetőség, hogy elvégzi az új rendszer Kalkulus1, Kalkulus2, Az analízis megalapozása tárgyait. Ebben az esetben a Kalkulus1 gyakorlat alól méltányosságból felmentést kap (de a legmelegebben ajánljuk, hogy járjon be erre a gyakorlatra, és oldja meg a házi feladatokat is, mert több olyan anyagrész is van, amit a Kalkulus1 felölel, de a régi Analízis1 nem, és sikeres vizsgát nagyon nehéz tenni megfelelő gyakorlat nékül).
  • Ha valaki elvégezte a régi rendszer Analízis1 tárgyát (tehát le is vizsgázott), de az Analízis2 tárgyból még gyakorlati jegye sincs, az keresztfélévben utoljára 2010 őszén próbálkozhat a régi Analízis2-vel. Ha ez sem sikerül, akkor elvégezheti az új rendszer Analízis2 tárgyát (de ha a régi Analízis2-ből megbukott, akkor ezt nem tanácsoljuk). A másik lehetőség, hogy levizsgázik az új rendszer Kalkulus1 tárgyából (ezt a régi Analízis1 nem helyettesíti), majd elvégzi a Kalkulus2-t (a gyakorlatot is). Az analízis megalapozása tárgyat kiváltja a régi Analízis1 vizsgája.
  • Azok, akik a régi Analízis2 tárgyból legkésőbb a 2010 őszi félév végéig megszerzik a gyakorlati jegyet, de vizsgajegyük még akkor sincs, felvehetik a 2011 tavaszán indított Analízis2 vizsgakurzust (ezt követően alapszintű Analízis2-ből már semmilyen vizsgázási lehetőség nem lesz). Ha ez nem sikerül, akkor a Kalkulus1 és Kalkulus2 tárgyakból csak a vizsgát kell letenniük (a gyakorlatot nem kell elvégezni), és ezt kivételesen megtehetik akár ugyanabban a félévben is. Az analízis megalapozása tárgyat természetesen nekik is kiváltja a régi Analízis1.
Valószínűségszámítás
A Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék által alkalmazott matematikus szakirányon tanított tárgyak esetében a beszámítási szabályok a következők.
  • Valószínűségszámítás 1-A gyakorlat (kód: mm1c2vs3a): felmentést kap, aki elvégezte a régi tantervi háló szerinti alkalmazott matematikus szakirány Valószínűségszámítás tárgyának gyakorlatát (kód: mm1n2vs5a).
  • Valószínűségszámítás 1-A előadás (kód: mm1c1vs3a): felmentést kap, aki elvégezte a régi tantervi háló szerinti alkalmazott matematikus szakirány Valószínűségszámítás tárgyának előadását (kód: mm1n1vs5a).
  • Valószínűségszámítás 2-A gyakorlat (kód: mm1c2vs5a): felmentést kap, aki elvégezte a régi tantervi háló szerinti alkalmazott matematikus szakirány Valószínűségszámítás és Sztochasztikus folyamatok tárgyainak gyakorlatát (kód: mm1n2vs5a és mm1n2sf6a).
  • Valószínűségszámítás 2-A előadás (kód: mm1c1vs5a): felmentést kap, aki elvégezte a régi tantervi háló szerinti alkalmazott matematikus szakirány Valószínűségszámítás és Sztochasztikus folyamatok tárgyainak előadását (kód: mm1n1vs5a és mm1n1sf6a).
Hangsúlyozzuk, hogy a régi tantervi háló szerinti tárgyak teljesítése várhatóan nehezebb, mint az új tantervi háló szerinti tárgyaké.