Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Valószínűségszámítás1-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
3 + 2 6 + 0 kollokvium +
aláírás
közös képzés mm5t1vs5
mm5t2vs5
5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Erős:
Irodalom
  • Bognár Jánosné, Mogyoródi József, Baróti György, Fejes Tóth Gábor: Valószínűségszámítás. Budapest, 1984, Tankönyvkiadó.
  • Bognár Jánosné et al.: Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Typotex, 2001.
  • Bolla Marianna, Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete. Typotex, 2005
  • Mogyoródi József, Michaletzky György (szerk.): Matematikai statisztika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995.
Tematika
Statisztikai mintavétel, statisztikai alapfogalmak – átlag, szórás, medián, kvantilis. Elemi valószínűség-számítás: A diszkrét modell. Geometriai valószínűség. Valószínűségi változók, eloszlások. Statisztikai következtetés, első- és másodfajú hiba. Feltételes valószínűség. A nagy számok törvénye. Egyszerű véletlen minta határeloszlása. Bolyongási problémák. Matematikai játékok, rejtvények.