Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

A matematika tanítása1G-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. közös képzés mm5t2ms5 5 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
 • Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába. ELTE TTK Egyetemi jegyzet.
 • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
 • Pólya György: A problémamegoldás iskolája, I-II.
 • Skemp R.: A matematikatanulás pszichológiája. Edge Kiadó 2005.
 • NAT és Kerettantervek.
 • Érettségi követelmény.
 • Tankönyvek.
Tematika
 • A magyar matematikatanítás jellegzetességei, nemzetközi irányzatok.
 • A matematika tanulási- tanítási folyamatának lényeges mozzanatai, a matematikai fogalmak reprezentációs szintjei, életkori sajátosságok.
 • A matematikai fogalmak kialakulása a prematematikai fogalomcsíráktól a szabatos matematikai definíciókig.
 • Gondolkodásfejlesztés területei (logika, kombinatorika).
 • A számhalmazok és műveletek; számkörbővítések, műveletek kiterjesztése; kapcsolatuk az alapvető algebrai struktúrákkal.
 • Elemi algebra.
 • A számelméleti alapfogalmak.
 • A függvények, sorozatok, relációk;
 • A geometriai alapfogalmak és transzformációk;
 • A nyitott mondatok, egyenletek és egyenlőtlenségek tanításának matematikai és matematikadidaktikai háttere.
 • Az érvelés, indoklás, bizonyítás fogalma, fajtái, módszerei.