Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Elemi matematika3G-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. közös képzés mm5t2em4 4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Erős:
Erős:
Irodalom
  • Reiman István, Czapáry Endre, Czapáry Endréné, Csete Lajos, Hegyi Györgyné, Iványiné Harró Ágota, Morvai Éva: Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. (CD melléklettel). NTK.
  • Reiman István, Horvay Katalin: Geometriai feladatok gyűjteménye I. NTK.
  • Reiman, Gyapjas: Elemi matematikai feladatgyűjtemény. ELTE jegyzet.
  • Elemi matematika példatár.
  • Matematika módszertani példatár. (e-jegyzet)
Tematika
  • Elemi geometria szintetikusan és analitikusan.
  • A magyarországi feladatorientált matematikatanítási tradíciónak megfelelően az általános és középiskolai matematika tananyag geometria témaköreinek prototípus (a probléma-megoldási folyamatok indító, kidolgozási és elmélyítő) feladatait, jellegzetes megoldásait és a különböző megoldási módok összehasonlítását dolgozzuk fel.
  • A problémamegoldások során a középiskolában és az egyetemen szerzett ismeretek reflektált alkalmazására, ezen belül kiemelten a különböző elemi és nem elemi megoldások összehasonlítása kerül sor.
  • Adott feladat lehetséges variációi közül a hagyományosan is gyakran alkalmazott általánosítás mellett további variációk készítése is szerepel.