Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Szakterületi záróvizsga-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 0 2 + 0 kollokvium ált. isk. tanár mm5tszv8a 8 kötelező
Tematika
Tájékoztató a szakterületi záróvizsgáról: pdf.
A szakterületi záróvizsga tételsora az általános iskolai szakirányon: pdf.