Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

A matematika tanítása2G-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. közös képzés mm5t2ms6 6 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
 • Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába. ELTE TTK Egyetemi jegyzet.
 • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
 • Pólya György: A problémamegoldás iskolája, I-II.
 • Skemp R.: A matematikatanulás pszichológiája. Edge Kiadó 2005.
 • NAT és Kerettantervek, tankönyvek.
Tematika
 • A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
 • A tapasztalatszerzésre, kreativitásra épülő fejlesztő tanítás fogalma, megvalósításának módszerei, problémái.
 • A matematika és az adott téma iránti érdeklődés felkeltésének eszközei.
 • A segédeszközök helye és funkciója a matematikai tevékenység fázisaiban.
 • Kiemelt területek és matematikai hátterük:
 • Az aritmetika és algebra iskolai bevezetésének szakaszai.
 • A függvényfogalom kialakításának folyamata, eszközei.
 • A nyitott mondatok; egyenletek és egyenlőtlenségek tanítása.
 • A geometria tanításának főbb módszertani szempontjai, a szemléletesség szerepe.
 • A bizonyítási igény felkeltése, a bizonyítási készség kialakítása.