Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

MatematikatörténetE-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium ált. isk. tanár mm5t1mt8a 8 kötelező
Irodalom
  • Simonovits András: Válogatott fejezetek a matematika történetéből.
  • Szénássy Barna: A magyarországi matematika története.
  • Sain Márton: Nincs királyi út.
  • Van der Waerden: Egy tudomány ébredése.
  • Davis-Hersh: A matematika élménye.
Tematika
Rövid kronológiai áttekintés a legjelentősebb matematikusokról és a legfontosabb művekről. A bizonyítás fogalmának alakulása az elmúlt 2000 évben. A matematikai fogalmak kialakulásának folyamata a matematika és a matematikatanítás történetének tükrében. Néhány nevezetes matematikatörténeti probléma. A matematika történetéből olyan részletek kiemelése, amelyek közvetlenül segítik az iskolai matematikaoktatást, a leendő általános iskolai tanárok számára jobban megvilágítják egy-egy téma tanulása közben felmerülő tanulási akadályok hátterét matematikai, matematikatörténeti szempontból. A tanításban felhasználható saját probléma-gyűjtemény összeállítása.