Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

InformatikaG-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. ált. isk. tanár mm5t2in8a 8 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Erős:
Erős:
Irodalom
  • Fried Katalin, Simonovits Miklós: A problémamegoldás számítógépes iskolája. Typotex Kiadó.
  • Wettl Ferenc, Mayer Gyula, Szabó Péter: LaTeX kézikönyv. Panem Kiadó, 2004.
  • Judith Hohenwarter, Markus Hohenwarter: Bevezetés a Geogebrába. Műszaki Könyvkiadó, 2011.
Tematika
  • Szövegszerkesztés: szedés, tördelés.
  • LaTeX: felépítése, a matematikai mód, speciális karakterek kezelése, kiemelt képletek. Tételszerű környezetek, egyszerű grafikák, bibliográfia. Prezentációkészítés Beamerrel.
  • Táblázatkezelés: adatok feldolgozása, ábrázolása, problémamegoldás táblázatkezelővel.
  • Geometriai szoftver használata: alapvető műveletek, szerkesztések. Animációk, mértani helyek keresése. Statikus és dinamikus munkalapok készítése. Kompatibilitás a LaTeX-hel.
  • Komputeralgebrai szoftver használata: nyelvi elemek, függvények. Két- és háromdimenziós grafika, egyéb lehetőségek. Példák: számelmélet, lineáris algebra, polinomok, határérték, összegek, integrálás, differenciálás, egyenletek, egyenletrendszerek megoldása.