Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Elemi matematika1G-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. közös képzés mm5t2em2 2 kötelező
Irodalom
  • A honlapon kitűzött feladatsorok.
  • Általános- és középiskolai tankönyvek, feladatgyűjtemények.
  • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
  • Pólya György: A problémamegoldás iskolája.
  • Róka Sándor: 1000 (1500, 2000) feladat az elemi matematika köréből.
Tematika
  • Feladatmegoldó szeminárium a gondolkodási módszerek, elemi számelmélet témakörében. Indoklások érvelések, szemléletes bizonyítások.
  • Problémamegoldási stratégiák (invariancia elv, becslés, szisztematikus próbálgatás, skatulyaelv, indukció, analógia).
  • Számelméleti alapfogalmak (oszthatóság; oszthatósági szabályok; számrendszerek; legnagyobb- és kitüntetett közös osztó, közös többszörös; felbonthatatlan szám, prímtulajdonság; osztók száma, osztók összege, maradékosztályok, egyszerű diofantoszi egyenletek) megértését és elmélyítését szolgáló feladatok, játékok, rejtvények és „bűvésztrükkök”.