Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Bevezető analízis2-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 4 6 + 0 kollokvium +
aláírás
közös képzés mm5t1an2
mm5t2an2
2 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
  • Urbán János: Határértékszámítás. Műszaki Könyvkiadó, 2006.
Tematika
Valós számok tulajdonságai. Sorozatok határértéke, kapcsolat műveletekkel és rendezéssel. Monoton sorozatok, az e szám, részsorozatok, Bolzano-Weierstraß tétel, Cauchy kritérium. Sorok konvergenciája, kritériumok. Nevezetes sorozatok és sorok. Valós kitevőjű hatványozás, logaritmus.