Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Többváltozós analízis-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 + 0 kollokvium +
aláírás
ált. isk. tanár mm5t1an7a
mm5t2an7a
7 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Erős:
Irodalom
  • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
Tematika
A differenciál és integrálszámítás egyes további alkalmazásai. A többváltozós analízis elemei. Az n-dimenziós euklidészi tér. Konvergens pontsorozatok. A folytonosság és a függvényhatárérték fogalmának általánosítása. Kitekintés: topológia, dimenzió, fraktálok. Parciális deriváltak. Szélsőérték feladatok megoldása. Térfogatszámítás. Görbék. Az ívhossz és kiszámítása. Közönséges differenciálegyenletek.