Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Valószínűségszámítás2-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
3 + 2 6 + 0 kollokvium +
aláírás
középiskolai tanár mm5t1vs10g
mm5t2vs10g
10 (8) kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • Bognár Jánosné, Mogyoródi József, Baróti György, Fejes Tóth Gábor: Valószínűségszámítás. Budapest, 1984, Tankönyvkiadó.
  • Bognár Jánosné et al.: Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Typotex, 2001.
  • Bolla Marianna, Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete. Typotex, 2005
  • Mogyoródi József, Michaletzky György (szerk.): Matematikai statisztika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995.
  • S. Karlin, H. M.Taylor: Sztochasztikus folyamatok. Gondolat Könykiadó, 1985.
  • Csiszár Imre, Fritz József: Információelmélet. ELTE jegyzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1995.
Tematika
  • További fejezetek a valószínűség-számításból és a matematikai statisztikából: Nevezetes abszolút folytonos eloszlások, rendezett minták. Generátorfüggvény. Minta, nevezetes statisztikák. Becslések és tulajdonságaik. A hipotézisvizsgálat elemei. Nevezetes statisztikai eljárások. Iskolai kísérletek tervezése és kiértékelése.
  • Véletlen bolyongás (arkusz-szinusz törvény, nagy eltérések, iterált logaritmus tétel, tönkremenési problémák).
  • Pontfolyamatok (Poisson-folyamat). Markov-láncok. Felújítási folyamatok. Elágazó folyamatok (Galton-Watson-folyamat). Sorbanállási modellek (stacionárius születési-kihalási-típusú sorbanállási rendszerek).
  • Információelmélet: Entrópia, divergencia. Redundancia és nyelvészet. Egyértelműen dekódolható kódok. Hibajavítás.