Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Matematika kritériumtárgy
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 0 kétfokozatú mm5t2mk1 1 kötelező
Irodalom
  • Középiskolai tankönyvek, feladatgyűjtemények aktuálisan kijelölt kötetei.
  • A honlapon kitűzött feladatlapok.
Tematika
  • A tantárgy célja a középiskolás anyag felfrissítése, a hiányok pótlása. Módszer: feladatok megoldása.
  • A feladatmegoldások célja a matematikai gondolkodásmód és a feladatmegoldó rutin fejlesztése, felzárkóztatás, biztos alapok teremtése az egyetemi tanulmányok számára.
  • Témakörök: aritmetika, egyenletek, egyenlőtlenségek és rendszereik, függvények, elemi geometriai bizonyítások, vektorok, koordináta-geometria, trigonometria, kombinatorika.
  • A kritériumtárgy jelentése és a pontos követelmények itt olvashatók.