Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Többváltozós analízis2-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 + 0 kollokvium +
aláírás
középiskolai tanár mm5t1an8g
mm5t2an8g
8 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
Tematika
A többváltozós integrálszámítás elemei. n-dimenziós téglák, téglán értelmezett korlátos függvény integrálhatósága, az egyváltozós integrálszámítás tételeinek általánosítása. A többszörös integrál kiszámítása. A Jordan féle térfogat, a térfogati integrál általános definíciója, integrálás normáltartományon. Térfogat számítás. Görbék és ívhosszuk. A vonalintegrál. A munka és az erőtér fogalma a mechanikában; skaláris szorzat az n-dimenziós euklideszi térben, a vonalintegrál definíciója és kiszámítása. Konzervatív erőtér, potenciál, a primitív függvény fogalma; a vonalintegrálokra vonatkozó Newton-Leibniz formula. A primitív függvény létezésének szükséges és elégséges, illetve elégséges feltételei. Komplex változós komplex értékű függvény komplex értelemben vett differenciálhatósága. A komplex függvénytan elemei.