Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Fejezetek az elemi matematikábólG-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. ált. isk. tanár mm5t2em8a 8 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • A honlapon kitűzött feladatsorok.
  • Matematikai versenytesztek 1994-1999 (Mozaik).
  • Nemetz Tibor: Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó 1986, Typotex.
  • Nemetz Tibor, Wintsche Gergely: Valószínűségszámítás és statisztika mindenkinek. Polygon kiadó, 1999.
  • Zrínyi 2005 (Mategye).
Tematika
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatok az általános iskolában. Leszámlálások, összes eset számbavétele, ábrázolás gráfokon, esetek rendszerezett felsorolása. Helyzetparaméterek, azaz a medián a módusz és az átlag értelmezése tanulók által végzett kísérletek alapján. Legalább 2-3 foglalkozást szánunk gyakorlati kísérletek megtervezésére, végrehajtására és azok elemzésére. A tehetséggondozáshoz kapcsolódó magyarországi lehetőségek, versenyek és feladatbankok áttekintése, szemelvények az egyes versenyek jellegének megfelelően, típusfeladatok. Egyéni és csapatversenyek.