Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Egyváltozós analízis2-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 + 0 kollokvium +
aláírás
közös képzés mm5t1an4
mm5t2an4
4 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
Tematika
Egyváltozós függvények integrálja. Alsó és felső integrál, Riemann integrál. Alaptulajdonságok, folytonos függvények integrálhatósága. A Simpson és a trapézmódszer. Primitív függvény, integrálási módszerek. Integrálfüggvény, Newton-Leibniz tétel. Integrálszámítás alkalmazásai: terület-, térfogat- és ívhossz-számítás. Kitekintés: improprius integrál.