Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

Elemi matematika5G-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. középiskolai tanár mm5t2em7g 7 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
 • A honlapon kitűzött feladatsorok.
 • Általános és középiskolás tankönyvek és feladatgyűjtemények.
 • Bognár, Mogyoródi, Prékopa, Rényi, Szász: Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Typotex kiadó, 2001.
 • Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Konsept-H Kiadó 2003.
 • Készüljünk az érettségire emelt szinten. Matematika feladatgyűjtemény, Műszaki Kiadó, 2005.
Tematika
 • Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatok a középiskolában.
 • Leszámlálások, összes eset számbavétele, ábrázolás gráfokon, esetek rendszerezett felsorolása.
 • Valószínűség és feltételes valószínűség becslése és kiszámítása.
 • Helyzetparaméterek, azaz a medián a módusz és az átlag, valamint a szórás, szóródás értelmezése tanulók által végzett kísérletek alapján.
 • Eloszlások modellezése és elemzése.
 • Legalább 2-3 foglalkozást szánunk gyakorlati kísérletek megtervezésére, végrehajtására és tulajdonságaik részletes megbeszélésére.
 • Elemi Markov láncok feladatokban.
 • Az érettségin megjelenő valószínűségszámítás és statisztika feladatok megoldása és elemzése.
 • Az OKTV-n és egyéb versenyeken szerepelt feladatok áttekintése.