Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2013.

A matematika alapjaiG-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. középiskolai tanár mm5t2ma8g 8 (9) kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • Laczkovich Miklós: Sejtés és bizonyítás. Typotex, 1998.
  • Péter Rózsa: Játék a végtelennel.Tankönyvkiadó.
  • Urbán János: Matematikai logika (példatár). Műszaki Kiadó, 1983.
Tematika
  • Műveletek halmazokkal. Számosságok. Megszámlálható halmazok, kontínuum számosság. Ekvivalencia tétel. Cantor tétele a hatványhalmaz számosságáról. Paradoxonok, a Russell-paradoxon. A végtelen halmazok „meglepő viselkedése”. Műveletek számosságokkal. Kiválasztási axióma. Axiomatikus halmazelmélet.
  • Kijelentéslogika. Játékos feladatok a logikai jelenségek bemutatására.