Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Többváltozós analízis1-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 + 0 kollokvium +
aláírás
középiskolai tanár mm5t1an7g
mm5t2an7g
7 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Erős:
Irodalom
  • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
Tematika
A differenciál és integrálszámítás egyes további alkalmazásai. Az n-dimenziós euklidészi tér. Gömbök, nyílt, illetve zárt halmazok, konvergens pontsorozatok, Cauchy sorozatok. A metrikus tér fogalma, teljes terek. Többváltozós függvények folytonossága és határértéke. Kompakt halmazok az n-dimenziós euklidészi térben. Kompakt halmazokon értelmezett folytonos függvények tulajdonságai. Kitekintés: topológia, dimenzió, fraktálok. Parciális deriváltak, iránymenti deriváltak. Többváltozós függvények differenciálszámítása. Gradiens, Jacobi mátrix. Kétszer differenciálható függvények, első és második differenciál, Young tétele (bizonyítás nélkül). Szélsőérték feladatokkal kapcsolatos szükséges, illetve elégséges feltételek. Közönséges differenciálegyenletek.