Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Szakterületi záróvizsga-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 0 2 + 0 kollokvium középiskolai tanár mm5tszv10g 10 (9) kötelező
Tematika
A vizsga célja annak megállapítása és ellenőrzése, hogy a hallgató biztos alapokkal és áttekintéssel rendelkezik-e a matematika legfontosabb témaköreiben, birtokában van-e az iskolai matematika oktatásához szükséges szakmai háttérnek. A vizsga a matematika szakterületi képzés teljes tananyagát felöleli. A vizsgán az alábbi témakörökhöz tartozó témák fognak szerepelni: algebra, analízis, geometria, matematika alapjai, számelmélet, valószínűségszámítás, véges matematika. A vizsgabizottság bizonyos témák esetében az iskolai tanításra vonatkozó kérdéseket is feltehet a hallgatónak a vizsga során. A hallgató akkor vehet részt a Szakterületi záróvizsgán, ha előzőleg már teljesítette az összes matematika szakterületi tárgyat (a tantervi háló első öt oszlopában szereplő 117 szakmai kreditet).