Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

A matematika alkalmazásaiE-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 0 2 + 0 kollokvium közös képzés mm5t1am6 6 kötelező
Irodalom
  • A témához illő fejezetek (előadó jelöli meg).
  • Reiman István: A geometria és határterületei. Szalay Könyvkiadó, 1999.
Tematika
  • A tárgy célja, hogy a leendő tanárok tájékozódjanak a matematika néhány klasszikus és újabb területen való alkalmazásáról (mechanika, elektromosságtan, genetika, titkosírás, GPS, lézer, nyelvészet, stb.).
  • Célunk továbbá, hogy a tanárjelöltek megismerjenek az iskolában elmondható (esetleg leegyszerűsített) modelleket.
  • Előadókat az adott terület szakemberei közül kérünk fel.