Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

A matematika tanítása4G-tg
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. középiskolai tanár mm5t2ms8g 8 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  Kötelező:
  • Ambrus András: Bevezetés a matematika didaktikába. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, 2004.
  • NAT, kerettantervek, középiskolai tankönyvek.
  Ajánlott:
  • Ambrus András: A konkrét és vizuális reprezentációk használatának szükségessége az iskolai matematikaoktatásban. aarepr.pdf
  • Ambrus Gabriella: Gondolatok a valóságközeli matematikaoktatásról. ag_valosagkoz.pdf
  • Bognárné, Nemetz, Tusnády: Ismerkedés a véletlennel. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
  • Bruner, J. S.: Új utak az oktatás elméletéhez. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974.
  • Hazai és nemzetközi felmérések anyagai.
  • Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok. Typotex Kiadó 1998.
  • Pálfalvi Józsefné, Szeredi Éva, Török Judit: A matematika tanulása. In: Tanuljunk, de hogyan? Az iskolai szaktárgyak tanulása. Szerkesztette: Katona András, Ládi László és Victor András. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 89 -117. o.
  • Peller József, Megyesi László: Függvények elemi vizsgálata. Vektortér. „A tanulók matematikai tevékenységének tervezése és irányítása a középiskolában” sorozat, Tankönyvkiadó Budapest, 1982.
  • Pólya György: Indukció és analógia. A matematikai gondolkodás művészete I. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988.
  • Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról. MEK
  • Török Judit: Angol, belga, magyar és spanyol matematikatanítási hagyományok összehasonlítása. PhD értekezés.
  • Vancsó Ödön: Matematikai modellezés nehézségei egy OKTV feladat kapcsán. Matematika Tanítása 2009, szeptember.
  • Vásárhelyi Éva: A számítógép a matematikaoktatásban. Oktatási segédanyag.
  Tematika
  • A középiskolai tananyag elrendezésének, a tantervek, tankönyvek és a tanmenetek készítésének matematikai, didaktikai és módszertani szempontjai.
  • A tantervi témakörök egysége, az egyes témák összekapcsolásának lehetősége és szükségessége.
  • A középiskolai és a „felsőbb” (egyetemi) matematika kapcsolatai (pl. az általános és középiskolai oktatásban előforduló fogalmaknak az egyetemi oktatásban kiterjesztett és elmélyített „utóképei” és az iskolában előforduló témakörök egyetemi kiterjesztései, valamint az egyetemen kiterjesztett, általánosított ismeretek visszavetítése a közoktatásban szereplő tananyagra).
  • A matematikai modellezés és szerepe az oktatásban.
  • A legfontosabb hatályos oktatási dokumentumok és a különböző tankönyvek szerepe a matematikatanításban.
  • Hagyományos és elektronikus tankönyvek, munkalapok, segédanyagok és segédeszközök használata.
  • Módszertani kutatások: adott témához óratervek, foglalkozási tervek készítése; tanterv- és tankönyvelemzés; a matematika és a többi tantárgy kölcsönhatásai, feladatelemzés, modellezési feladatok, stb.