Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Problémamegoldó gyakorlat-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. közös képzés mm5t2em1 1 kötelező
Irodalom
  • Középiskolás tankönyvek és feladatgyűjtemények.
  • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
  • Pólya György: A problémamegoldás iskolája.
  • Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből.
  • A honlapon kitűzött feladatsorok.
Tematika
  • A tantárgy célja a hallgatók problémamegoldási képességének fejlesztése, feladatmegoldási rutin kialakítása, illetve növelése.
  • A különböző megoldási módok, bizonyítási módszerek elemzése, gyakorlása, összehasonlítása.
  • A tantárgy keretében a hallgatók olyan elemi feladatokkal ismerkednek meg, amelyek a magyar matematikai kultúra részét képezik, de szorosan véve nem kifejezetten tartoznak egy konkrét matematikai ághoz. (Érdekes matematikai feladatok, logikai feladatok, fejtörők, stb.).
  • A tantárgyon belül hangsúlyt kapnak az alkalmazás-közeli feladatok, illetve az olyan feladatok, melyek segítenek a különböző gondolkodási csapdákat felismerni és elkerülni.