Matematikatanári szak
Tantervi háló
2016.

Matematikatanári szak — Tantervi háló
Milyen adatok szerepelnek a hálóban?

A cellákban a tárgy neve, alatta az óraszáma szerepel előadás+gyakorlat bontásban. A tantárgy nevére kattintva részletes információ olvasható az alábbiakról: tematika és irodalom, a számonkérés rendje, kreditértékek, előfeltételek, tantárgyfelelősök. Az alábbi háló Excel-táblázatban is letölthető, amely tartalmazza a tantárgykódokat és az előfeltételeket is.

Hol találhatok további információkat?
Hány kreditet kell összesen szereznem?

A közös képzésben 71, a középiskolai képzésben 48, az általános iskolai képzésben 20 kredit szerepel az alábbi táblázatban, az utolsó két oszlopot nem számítva, ebből 2 kredit jár a Szakterületi záróvizsga sikeres teljesítéséért. Ugyanennyi kötelező szakmai kredit van a másik szakon is.

A két szakon összesen 8 szabad kreditet kell szerezni a közös képzésben, további 8 kreditet a középiskolai képzésben, illetve 4 kreditet az általános iskolai képzésben. A szakmódszertan mindkét képzésben szakonként 8 kredit, ezek a tárgyak a táblázat utolsó előtti oszlopában olvashatók.

A további krediteket a Pedagógia és Pszichológia Kar tárgyai (28), a tanítási gyakorlatok (4+50), illetve a szakdolgozat (8) adják. Ez tehát összesen 360 kredit a 12 féléves, és 300 kredit a 10 féléves képzésben.

A szabad kreditek terhére felvehetők például a BSc-képzés egyes tantárgyai, és az ott ajánlott informatikai tárgyak is.

Félév Analízis/
Valószínűségszámítás
Algebra és számelmélet/
Informatika
Geometria/
Matematikatörténet
Véges matematika/
Mat. alapjai, alkalmazásai
Elemi matematika/
Szakterületi záróvizsga
Óraszám
(ea+gy)
Kritériumtárgy/
Szakmódszertan
Tanítási
gyakorlat
A tanárképzés első 6 féléve
1. Bevezető analízis1G-tk
0+2
Algebra és
számelmélet1-tk

1+2
Véges matematika1-tk
2+2
Problémamegoldó
gyakorlat-tk

0+2
3+8 Matematika
kritériumtárgy

0+2
2. Bevezető analízis2-tk
2+4
Algebra és
számelmélet2-tk

1+2
Bevezetés
a geometriába-tk

1+2
Elemi matematika1G-tk
0+2
4+10
3. Egyváltozós analízis1-tk
2+2
Analitikus
geometria-tk

2+2
Elemi matematika2G-tk
0+2
4+6
4. Egyváltozós analízis2-tk
2+2
Geometriai
transzformációk-tk

2+2
Elemi matematika3G-tk
0+2
4+6
5. Valószínűségszámítás1-tk
3+2
Algebra és
számelmélet3-tk

2+2
5+4 A matematika
tanítása1G-tk

0+2
6. Algebra és
számelmélet4-tk

2+2
A matematika
alkalmazásaiE-tk

2+0
Elemi matematika4G-tk
0+2
4+4 A matematika
tanítása2G-tk

0+2
Az általános iskolai tanárképzés további 4 féléve
7. Többváltozós analízis-ta
2+2
Fejezetek
a geometriából-ta

2+2
4+4 Matematikatanítás és
szakmódszertan1G-ta

0+2
Tanítási
gyakorlat-ta
8. InformatikaG-ta
0+2
MatematikatörténetE-ta
2+0
A matematika alapjaiG-ta
0+2
Fejezetek az elemi
matematikábólG-ta

0+2
2+6 Matematikatanítás és
szakmódszertan2G-ta

0+2
Szakterületi záróvizsga-ta
9. Tanításkísérő
szeminárium1-ta

0+1
10. Tanításkísérő
szeminárium2-ta

0+1
A középiskolai tanárképzés további 6 féléve
7. Többváltozós analízis1-tg
2+2
Algebra és
számelmélet5-tg

2+2
Elemi matematika5G-tg
0+2
4+6 A matematika
tanítása3G-tg

0+2
8. Többváltozós analízis2-tg
2+2
Projektív geometria-tg
2+2
A matematika alapjaiG-tg
0+2
4+6 A matematika
tanítása4G-tg

0+2
9. Differenciálgeometria és
nemeuklideszi geometriák-tg

2+2
Véges matematika2-tg
2+2
Elemi matematika6G-tg
0+2
4+6 Tanítási
gyakorlat-tg
10. Valószínűségszámítás2-tg
3+2
InformatikaG-tg
0+2
A matematikatudomány
történeteE-tg

2+0
Szakterületi záróvizsga-tg 5+4
11. Tanításkísérő
szeminárium1-tg

0+1
12. Tanításkísérő
szeminárium2-tg

0+1
A középiskolai tanárképzés további 5 féléve (ha a másik szak egy általános iskolai tanárszak)
7. Többváltozós analízis1-tg
2+2
Algebra és
számelmélet5-tg

2+2
Elemi matematika5G-tg
0+2
4+6 A matematika
tanítása3G-tg

0+2
8. Többváltozós analízis2-tg
2+2
Projektív geometria-tg
2+2
7+6 A matematika
tanítása4G-tg

0+2
Valószínűségszámítás2-tg
3+2
9. InformatikaG-tg
0+2
Differenciálgeometria és
nemeuklideszi geometriák-tg

2+2
A matematika alapjaiG-tg
0+2
Elemi matematika6G-tg
0+2
6+10 Tanítási
gyakorlat-tg
A matematikatudomány
történeteE-tg

2+0
Véges matematika2-tg
2+2
Szakterületi záróvizsga-tg
10. Tanításkísérő
szeminárium1-tg

0+1
11. Tanításkísérő
szeminárium2-tg

0+1