Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium1-ta
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 1 0 + 1 háromfokozatú ált. isk. tanár mm5t5ks9a 9 kötelező
Tematika
  • Az óra előkészítése (életkori sajátosságok, óravázlat, tankönyv, példatár, eszközök, szemléltetés stb.)
  • Bemutató óra megfigyelése és elemzése, alapvető feedback szabályok
  • Az iskolai gyakorlattal kapcsolatos hallgatói tapasztalatok megbeszélése matematikai, didaktikai és módszertani szempontból
  • Kiselőadások – problémák és sikerek – megosztása és megbeszélése
  • Konzultáció meghívott vezetőtanárokkal és/vagy egyetemi oktatókkal
  • Beadandó egy óravázlat