Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Egyváltozós analízis1-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
2 + 2 5 + 0 kollokvium +
aláírás
közös képzés mm5t1an3
mm5t2an3
3 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Irodalom
  • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.
  • Urbán János: Határértékszámítás. Műszaki Könyvkiadó, 2006.
Tematika
Egyváltozós függvények folytonossága és határértéke, átviteli elv. Határérték és műveletek. Nevezetes határértékek. Folytonos függvények tulajdonságai. A differenciálhányados. Műveletek és elemi függvények deriváltjai. Monotonitás, konvexitás, szélsőértékek és inflexiós pontok. Taylor polinom és Taylor sor. A gyökkeresés Newton féle módszere.