Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Bevezető analízis1G-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 3 gyak. jegy. közös képzés mm5t2an1 1 kötelező
Irodalom
  • Pósa Lajos: Összefoglalás - Algebra, függvények, számelmélet. Kalibra kiadó, 1999.
Tematika
Logikai feladatok, egyenlőtlenségek, becslési technikák, szöveges feladatok, bizonyítási módszerek. Függvények és ábrázolásuk, grafikonok.