Matematikatanári szak
Tantárgyleírás
2016.

Elemi matematika4G-tk
Óraszám
ea/gy
Kredit
ea/gy
Számonkérés Modul Tárgykód
ea/gy
Ajánlott
félév
Státusz
0 + 2 0 + 2 gyak. jegy. közös képzés mm5t2el6 6 kötelező
Erős Gyenge előfeltételek
Erős:
Erős:
Erős:
Irodalom
 • Középiskolás tankönyvek és feladatgyűjtemények.
 • Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Konsept-H Kiadó 2003.
 • Készüljünk az érettségire emelt szinten. Matematika feladatgyűjtemény, Műszaki Kiadó, 2005.
 • Matematika feladatgyűjtemény. Műszaki Kiadó, 2005.
 • A honlapon kitűzött feladatsorok.
 • Hajós, Surányi, Neukomm: Matematikai Versenytételek I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó 1955-56.
 • Pólya György: A gondolkodás iskolája.
 • Pólya György: A problémamegoldás iskolája.
 • Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből.
 • Surányi János: Matematikai Versenytételek III. Tankönyvkiadó 1991.
 • Surányi János: Matematikai Versenytételek IV. Typotex 1998.
Tematika
 • A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók a különböző korosztályoknak szóló, különböző szintű feladatsorozatokon keresztül átfogó képet kapjanak a problémamegoldó készség fejlődéséről.
 • Szerezzenek gyakorlatot a tanulók korosztályának és tehetségének megfelelő feldolgozásban, a különböző megoldási módok, bizonyítási módszerek összehasonlításában.
 • Tematikusan az általános és középiskolai matematika tananyag aritmetika, algebra és elemi analízis körébe sorolható feladatanyag feldolgozása a cél.