Gyakorlat: Algebra1, 2019 ősz

Általános tudnivalók

A félév során komplex számokról, lineáris algebráról, majd polinomokról lesz szó. Tankönyvek:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két évfolyamzárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni. A pontos követelmények a fenti, általános tudnivalókról szóló linken olvashatók.

Minden gyakorlat végén röpdolgozatot írunk. Ez a memória segítését szolgálja, tipikusan az órán elhangzott valamelyik eljárást kell alkalmazni egy konkrét esetben. A teljesen helyes válaszra 2 pont, az apró hibákkal tarkítottra 1 pont jár. Minimumkövetelmény nincs, de a röpzéhákon elért összpontszám számít a gyakorlati jegy kerekítésénél, illetve a javító engedélyezésénél.

Első évfolyamzárthelyi:

Időpont: 2019. okt. 22, 08:00.
Helyszín: Az előadás helyszínén, Északi Tömb 1.71 Pócza Jenő terem.
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Második évfolyamzárthelyi:

Időpont: 2019. december 10.
Helyszín: Az előadás helyszínén, Északi Tömb 1.71 Pócza Jenő terem.
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

Időpont: 2019. december 16, 8:00
Helyszín: Déli Tömb 0-803, Szabó József előadó.

Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtuk be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezni kell a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

Időpont: 2019. december 19, 8:00
Helyszín: Kémia épület 065, Than Károly terem.

A Neptunban kell jelentkezni, olyan lesz, mint a két ZH első 3-3 példája.

Feladatsorok

1. pdf.
2. pdf.
3. pdf.
4. pdf.

Első zárthelyi, minta:
Feladatok, megoldások.

Első zárthelyi:
FeladatokA, megoldásokA, feladatokB, megoldásokB.

5. pdf.
6. pdf.
7. pdf.
8. pdf.

Második zárthelyi, minta:
Feladatok, megoldások.

Második zárthelyi:
FeladatokA, megoldásokA, feladatokB, megoldásokB.

Vizsgakonzultációk:

Időpont: 2019. december 18, 9:00
Helyszín: Déli épület, 3-715.

Időpont: 2020. január 6, 9:00
Helyszín: Déli épület, 3-219.

Időpont: 2020. január 20, 9:00
Helyszín: Déli épület, 3-715.

Időpont: 2020. január 27, 10:00
Helyszín: Déli épület, 4-206.