Előadás: Lineáris és absztrakt algebra, normál, 2023 tavasz

A kurzus két anyagrészből áll, a félév első kétharmadában lineáris algebrát, az utolsó egyharmadában absztrakt algebrát tanulunk. Mindkét részhez bőséges segédanyagok állnak rendelkezésre: az előadáshoz vetíthető és nyomtatható prezentációk, illetve videók, a gyakorlathoz pedig szintén videók, és a feladatsorokhoz nyomtatható megoldások. Megtalálhatók továbbá régi zárthelyik megoldásokkal, és régi vizsgadolgozatok is, mintának.

Az absztrakt algebra anyag a fentinek körülbelül a fele lesz.

  1.  Első évfolyamzárthelyi: március 28.
  2.  Második évfolyamzárthelyi: április 25.
  3.  Harmadik évfolyamzárthelyi: május 23.

Az előadások óravázlata

A vizsgán szereplő bizonyítások választéka

Első vizsga 1, 2, 3.

Második vizsga 1, 2, 3.

Harmadik vizsga 1, 2, 3.