Gyakorlat: Lineáris és absztrakt algebra, normál, 2023 tavasz

Általános tudnivalók

A kurzus két anyagrészből áll, a félév első kétharmadában lineáris algebrát, az utolsó egyharmadában absztrakt algebrát tanulunk. Mindkét részhez bőséges segédanyagok állnak rendelkezésre: az előadáshoz vetíthető és nyomtatható prezentációk, illetve videók, a gyakorlathoz pedig szintén videók, és a feladatsorokhoz nyomtatható megoldások. Megtalálhatók továbbá régi zárthelyik megoldásokkal, és régi vizsgadolgozatok is, mintának.

Az absztrakt algebra anyag a fentinek körülbelül a fele lesz.

A gyakorlat feladatsorai:

(ezekhez is használhatók a fenti linkeken szereplő megoldások és videók)

  1. pdf. A feladatsor bevezetőjében írottakkal szemben három évfolyamzárthelyi lesz: március 28, április 25, május 23.
  2. pdf.
  3. pdf,
   ZH1, megoldás
  4. pdf.
  5. pdf.
  6. pdf.
  7. pdf.
  8. pdf.
   ZH2, megoldás
  9. pdf.
  10. pdf.
  11. pdf.
  12. ZH3, megoldás