Gyakorlat: Algebra1 normál, 2017 ősz

Általános tudnivalók

A félév során komplex számokról, lineáris algebráról, majd polinomokról lesz szó. Tankönyvek:

  • Kiss Emil: Bevezetés az Algebrába (klasszikus és absztrakt algebra), a tankönyv és a megoldások szabadon, ingyenesen, legálisan letölthetők (a könyv letöltéséhez regisztrálni kell);
  • Freud Róbert: Lineáris Algebra.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két évfolyamzárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni. A pontos követelmények a fenti, általános tudnivalókról szóló linken olvashatók.

Ezen kívül a gyakorlatokon írt röpdolgozatokból is megfelelő eredményt kell elérni. A tematikában olvasható, hogy mely előadás anyagából mely napokon van a röpdolgozat. Egy definíciót vagy tételt kell precízen leírni (segédeszköz használata nélkül). A teljesen helyes válaszra 2 pont, az apró hibákkal tarkítottra 1 pont jár. A 10 dolgozatból 10 pontot kell elérni ahhoz, hogy a gyakorlati jegy ne legyen elégtelen. A röpzéhákon elért összpontszám számít a gyakorlati jegy kerekítésénél, illetve a javító engedélyezésénél.

Első évfolyamzárthelyi:

Időpont: október 24, 14:00-16:00.
Helyszín: Az előadás helyszíne (Déli épület 2-712 terem).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Második évfolyamzárthelyi:

Időpont: december 12, 14:00-16:00.
Helyszín: Az előadás helyszíne (Déli épület 2-712 terem).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

Időpont: december 19, kedd, 08:00-10:00.
Helyszín: Déli épület 0-804, Lóczy Lajos terem.

Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtam be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezni kell a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

Időpont: december 22, péntek, 08:00-10:00.
Helyszín: Déli épület 0-804, Lóczy Lajos terem.

A Neptunban kell jelentkezni, 3+3 feladat lesz a két anyagrészből, 2+2-t kell megoldani a sikeres vizsgához.

Feladatsorok

1. pdf.
2. pdf.
3. pdf.
4. pdf.
5. pdf (kétoldalas!).

Első zárthelyi, október 24:
Feladatokmegoldások.

6. pdf.
7. pdf (kétoldalas!).
8. pdf.

Második zárthelyi, december 12:
Feladatokmegoldások.