Proginfo lineáris algebra gyakorlat, 2016 tavasz

A félév során lineáris algebráról lesz szó. Az elméleti anyaghoz a következő forrásokat érdemes tanulmányozni.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két zárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni valamelyik anyagrészből. Ha egyik ZH sem éri el a 12 pontot, a gyakorlati jegy elégtelen. Ebben az esetben a Neptunban fel kell jelentkezni a gyakorlati jegy utóvizsgára.

A gyakorlatok nagy részén röpdolgozatot is írunk az előző gyakorlaton vett anyagból. Egy definíciót vagy tételt kell precízen leírni (segédeszköz használata nélkül). A teljesen helyes válaszra 2 pont, az apró hibákkal tarkítottra 1 pont jár. Ha a ZH-k alapján már megvan az elégséges, akkor a röpdolgozat pontszámai a gyakorlati jegyet javítják. A skálázás olyan, hogy 16 röpzéhá-pont felel meg egy jegynyi javításnak. A röpdolgozatok katalógusként is funkcionálnak, maximum három hiányzás megengedett.

A zárthelyiket a gyakorlaton írjuk, az első alkalom április 4-e, a második május 9-e (ez az utolsó tanítási hét). Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

Május 17, kedd, 08:00, Déli tömb, 0-805 (Fejér Lipót terem).
Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtam be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezzen föl a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

Május 19, csütörtök, 08:00, Déli tömb, 0-805 (Fejér Lipót terem). A Neptunban kell jelentkezni.

Feladatsorok

1. G1.pdf. Kiegészítő anyag: a Gauss-elimináció. Megoldások: pdf
2. G2.pdf. Megoldások: pdf
3. G3.pdf. Megoldások: pdf
4. G4.pdf. Megoldások: pdf
5. G5.pdf. Megoldások: pdf
6. G6.pdf. Megoldások: pdf
Első mintazárthelyi: Feladatok, megoldások.

Konzultáció az első zárthelyihez: 2016. április 1 (péntek), 14:00, Déli tömb 3-204 (Kiss Emil szobája).
Első zárthelyi, április 4: Feladatok, megoldások.

8. G8.pdf. Megoldások: pdf
9. G9.pdf. Megoldások: pdf
10. G10.pdf. Megoldások: pdf
11. G11.pdf. Megoldások: pdf
13. G13.pdf.
Második mintazárthelyi: Feladatok, megoldások.
Második zárthelyi, május 9: Feladatok, megoldások.