Proginfo lineáris algebra gyakorlat, 2017 ősz

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két zárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni valamelyik anyagrészből. Ha egyik ZH sem éri el a 12 pontot, a gyakorlati jegy elégtelen. Ebben az esetben a Neptunban kell jelentkezni a gyakorlati jegy utóvizsgára.

A gyakorlatok nagy részén röpdolgozatot is írunk az előző gyakorlaton vett anyagból. Egy definíciót, tételt vagy eljárást kell alkalmazni (segédeszköz használata nélkül). A teljesen helyes válaszra 2 pont, az apró hibákkal tarkítottra 1 pont jár. Ha a ZH-k alapján már megvan az elégséges, akkor a röpdolgozat pontszámai a gyakorlati jegyet javítják. A skálázás olyan, hogy 16 röpzéhá-pont felel meg egy jegynyi javításnak. A röpdolgozatok katalógusként is funkcionálnak, maximum három hiányzás megengedett.

A zárthelyiket a gyakorlaton írjuk, az első alkalom november 8-a (mert szeptember 20-a tanítási szünet), a második december 13-a (ez az utolsó tanítási hét). Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

December 19, kedd, 08:00-10:00, déli épület 0-804, Lóczy Lajos terem.
Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtam be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezzen föl a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

December 22, péntek, 08:00-10:00, déli épület 0-804, Lóczy Lajos terem, ha szükséges.
A Neptunban kell jelentkezni, 3+3 feladat lesz a két anyagrészből, 2+2-t kell megoldani a sikeres vizsgához.

Feladatsorok

(Az anyagot a félév során folyamatosan töltöm föl.)

1. G1.pdf. Kiegészítő anyag: a Gauss-elimináció. Megoldások: pdf
2. G2.pdf. Megoldások: pdf
3. G3.pdf. Megoldások: pdf
4. G4.pdf. Megoldások: pdf
5. G5.pdf. Megoldások: pdf
6. G6.pdf. Megoldások: pdf
Első mintazárthelyi: Feladatok, megoldások.
Konzultáció az első zárthelyihez: november 7, 16:00, 3-204.
Első zárthelyi, november 8: FeladatokA, megoldásokA, feladatokB, megoldásokB.

8. G8.pdf. Megoldások: pdf
9. G9.pdf. Megoldások: pdf
10. G10.pdf. Megoldások: pdf
11. G11.pdf. Megoldások: pdf
13. G13.pdf.
Második mintazárthelyi: Feladatok, megoldások.
Konzultáció a második zárthelyihez: december 12, 16:00, 3-204.
Második zárthelyi, december 13: FeladatokA, megoldásokA, feladatokB, megoldásokB.