Gyakorlat: Algebra2 normál, 2018 tavasz

Általános tudnivalók

A félév során lineáris algebráról lesz szó. Tankönyv:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A két évfolyamzárthelyit legalább 12-12 pontosra kell megírni, ha ez nem sikerül, akkor a gyakorlatvezető engedélye esetén a félév végén javító zárthelyit lehet írni.

Ezen kívül a gyakorlatokon írt röpdolgozatokból is megfelelő eredményt kell elérni. A tematikában olvasható, hogy mely előadás anyagából mely napokon van a röpdolgozat. Egy definíciót vagy tételt kell precízen leírni (segédeszköz használata nélkül). A teljesen helyes válaszra 2 pont, az apró hibákkal tarkítottra 1 pont jár. A 8 dolgozatból 50%-ot kell elérni ahhoz, hogy a gyakorlati jegy ne legyen elégtelen. A röpzéhákon elért összpontszám számít a gyakorlati jegy kerekítésénél, illetve a javító engedélyezésénél.

Első évfolyamzárthelyi:

Március 22, csütörtök, 08:00 (a hatodik tanítási héten).
Helyszín: Déli Tömb 0-803, Szabó József terem (az előadás helyén és idejében).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Második évfolyamzárthelyi:

Május 17, csütörtök, 08:00 (az utolsó tanítási héten).
Helyszín: Déli Tömb 0-803, Szabó József terem (az előadás helyén és idejében).
Mindenkinél legyen 6-7 üres papírlap! Használni semmit nem lehet, kalkulátort sem.

Javító dolgozat:

Május 23, szerda, 08:00.
Helyszín: Déli Tömb 0-805 Fejér Lipót terem.

Rontani nem lehet, nem kötelező eljönni. Az jöhet el, akinek a jegyét nem írtam be a Neptunba. Ha valaki nem jön el, a megajánlott jegye válik érvényessé. Ha ez elégtelen, akkor jelentkezzen föl a gyakorlati jegy utóvizsgára.

Gyakorlati jegy utóvizsga:

Május 25, péntek, 08:00.
Helyszín: Déli Tömb 0-805 Fejér Lipót terem.
A Neptunban kell jelentkezni.

Feladatsorok

1. pdf.
2. pdf.
3. pdf.

Első zárthelyi, március 22:
Feladatokmegoldások.

4. pdf.
5. pdf.
6. pdf.
7. pdf.

Második zárthelyi, május 17:
Feladatokmegoldások.